Rydym yn gwmni grŵp sy'n cynhyrchu peiriannau ewyn, pecynnu ewyn, addurniadau ewyn, fflotiau pysgod ewyn, crefftau papur ewyn, addurniadau Nadolig a deunyddiau crai yn bennaf. Ers sefydlu'r cwmni, rydym wedi bod yn cadw at "ecsbloetio, uniondeb, arloesedd a phroffesiynoldeb" fel sail ac anghenion cwsmeriaid fel man cychwyn. Wedi ymrwymo i adeiladu'r brand "CHX".